Tuotekategoria

Hakutermi

Kun automaattiset tulokset ovat saatavilla, käytä nuolinäppäimiä arvioidaksesi ja paina Enter valitaksesi. Kosketuslaitteiden käyttäjät voivat tutkia kosketuksella tai pyyhkäisemällä eleillä.
Käyttäjät
Takaisin
Takaisin

Pyykinpesukoneet

Yleistä - Uutta 1.3.2021:

Energiamerkinnän avulla kuluttaja voi vähentää omaa ympäristövaikutustaan (ja säästää rahaa), sillä ne auttavat valitsemaan tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa. Merkintä kannustaa myös valmistajia panostamaan ja investoimaan energiatehokkaampaan tuotesuunnitteluun.

Uusien energiamerkintävaatimusten tarkoituksena on kasvattaa energiatehokkaiden tuotteiden myyntiä. Näin ne voivat toimia hyvänä lähtökohtana EU:n tavoitteelle, jonka tarkoituksena on saavuttaa 20 prosentin säästöt energiankäytössä.

Energiamerkinnän avulla tuotteen energiankulutus ilmoitetaan asteikolla A–G. A (vihreä) on energiatehokkain ja G (punainen) vähiten energiatehokkain luokka.

Uusi asteikko korvaa vanhan asteikon, joka sisälsi esimerkiksi luokat A+, A++ ja A+++. Parasta luokitusta on nyt vaikeampi saavuttaa aiempaan A+++-merkintään verrattuna. Uutta luokitusta sovelletaan pyykinpesukoneisiin 1.3.2021 alkaen.

Pyykinpesukoneiden energiatehokkuusluokka perustuu edelleen Eco 40–60 ‑ohjelmaan*. Standardoitua testipesua on mukautettu käyttäjien todellisten tottumusten mukaisesti. Käyttö kuvastaa tarkemmin tämän päivän kuluttajien tottumuksia esimerkiksi puuvilla-, pellava‑ ja sekoitemateriaaleja pestäessä.

Merkintään on lisätty ohjelman kesto. Ohjelman kesto perustuu Eco 40–60 ‑ohjelmaan*.

Yksi vanhan ja uuden merkinnän suurimmista eroista on pesukoneen energiankulutuksessa, joka perustuu nyt 100 pesukertaan. Vanhassa merkinnässä energiankulutus perustui vuosikulutuksen (arviolta 220 pesukertaa).

Uusi merkintä sisältää myös testipesun, joka sisältää nyt tiedon myös neljännestäyttömäärästä (¼) vanhan merkinnän täyteen (1/1) ja puolikkaaseen (½) täyttömäärään verrattuna.

Energiamerkinnässä olevan QR-koodin avulla kuluttaja pääsee suoraan eurooppalaiseen EPREL-tietokantaan (European Registry for Energy Labelling) katsomaan lisätietoja tuotteesta. Tämän palvelun avulla voit helposti hakea ja vertailla energiamerkittyjä tuotteita.

Uusi energiamerkintä:

1. Tuotteen QR-koodi, josta pääsee suoraan eurooppalaiseen EPREL-tietokantaan katsomaan kyseisen mallin tietoja. Kuvake on QR-koodi (verkkokuvio).

2. Tuotteen energiatehokkuusluokka. Energiatehokkuusluokka ilmoitetaan asteikolla A–G, jossa A on energiatehokkain ja G vähiten energiatehokkain luokka.

3. Tuotteen energiankulutus kilowattitunteina (kWh) 100 pesukertaa kohti, kun Eco 40–60 ‑ohjelma* on valittuna.

4. Tuotteen täyttömäärä, kun Eco 40–60 ‑ohjelma* on valittuna. Koneeseen mahtuvan pyykin määrä kutakin pesua kohti kilogrammoina (kg). Täyttömäärä osoitetaan kuvakkeella, jossa on täyden pyykkikorin kuva.

5. Tuotteen ohjelman kesto tunteina ja minuutteina, kun Eco 40–60 ‑ohjelma* on valittuna. Kuvakkeessa on kello ja nuoli.

6. Tuotteen vedenkulutus litroina pesukertaa kohti, kun Eco 40–60 ‑ohjelma* on valittuna. Kuvakkeessa on hana.

7. Tuotteen linkousteho ilmoitetaan asteikolla A–G, jossa A on energiatehokkain ja G vähiten energiatehokkain luokka. Kuvakkeessa on paita, jonka helma on kierretty.

8. Tuotteen äänitehotaso (melu) desibeleinä, dB (A). Mitä suurempi arvo, sitä enemmän melua laite tuottaa. Asteikko on logaritminen, mikä tarkoittaa, että kuuden desibelin ero tuntuu äänen kaksinkertaistumisena. Uusi merkintä sisältää myös mitatun äänitason luokituksen, joka ilmoitetaan asteikolla A–D. Päivitetyssä merkinnässä tämä perustuu ainoastaan ääneen linkouksen aikana. Kuvakkeessa on kaiutin ja ääniaaltoja. Mitataan keskiarvona aikaa kohti.

* Eco 40–60 ‑ohjelma. Optimaalisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi tälle ohjelmalle on määritetty optimaalinen pesulämpötila. Asiakas ei voi muuttaa tätä lämpötilaa. Todellinen pesulämpötila on merkitty käyttöohjeeseen ja se voi täyttömäärästä riippuen poiketa valitusta pesulämpötilasta energian säästämiseksi. Pesuteho vastaa lakisääteisiä vaatimuksia.

** Arvot koskevat täyttömääriä neljännes, puolikas ja täysi.


Tämän lisäksi on saavutettava vähimmäisvaatimukset puhdistus‑ ja pesutehon suhteen. Tämä tieto ei näy energiamerkinnässä, mutta se sisältyy aina testeihimme.

Washing-machine-new-label-for-web-FINAL-JUST-BLACK.png

Vanha energiamerkintä:

1. Tuotteen energiatehokkuusluokka.

2. Tuotteen energiankulutus kilowattitunteina (kWh) vuodessa. Energiankulutus vuodessa 220 pesukertaa kohti.

3. Tuotteen äänitehotaso (melu) desibeleinä, dB (A), pesun ja linkouksen aikana.

4. Tuotteen linkousteho ilmoitetaan asteikolla A–G, jossa A on energiatehokkain ja G vähiten energiatehokkain luokka.

5. Tuotteen täyttömäärä, kun Eco-ohjelma* on valittuna. Koneeseen mahtuvan pyykin määrä kutakin pesua kohti kilogrammoina (kg).

6. Tuotteen vedenkulutus litroina vuodessa. Vedenkulutus vuodessa 280 vakiopesukertaa / 220 pesukertaa kohti.

Washing-machine-old-label-for-web-FINAL-JUST-BLACK.png

FAQ

 • * Mikä on Eco-ohjelma?

  Eco-ohjelma on erityisen ympäristöystävällinen ohjelma, joka on energian‑ ja vedenkulutuksen suhteen tehokkain. Tätä ohjelmaa käytetään testattaessa tehokkuutta, kuivaustehoa ja muita energiamerkinnästä löytyviä arvoja.

 • Millaista pyykkiä pesukoneiden testauksessa käytetään?
  Niin meidän kuin muidenkin pyykinpesukonevalmistajien ja ulkoisten testauslaitosten on käytettävä testauksessa täyttömääriä koskevia uusia tietoja. Näiden tietojen perusteella testataan pesukoneiden kykyä poistaa erityyppistä likaa. Tämä kuvastaa paremmin sitä, millaista pyykkiä kuluttajat pesevät pesukoneissaan. Testaukseen on sisällytetty eri materiaaleista, kuten puuvillasta, pellavasta ja sekoitekuiduista, valmistettuja tekstiilejä.
 • Mikä on QR-koodi?

  QR-koodi (Quick Response) on verkkokuvio, jonka voi skannata puhelimella tai tabletilla. QR-koodit sisältävät erilaisia tietoja. Ne voivat olla teknisiä tietoja tai ne voivat sisältää tunnuksen vahvistamisen tai linkin verkkosivustolle. Kun skannaat energiamerkinnässä olevan QR-koodin, siirryt EU:n EPREL-tuotetietokantaan kyseisen mallin tietoihin.

 • Millainen on energiatehokkuusluokituksen asteikko?

  Energiatehokkuusluokka ilmoitetaan asteikolla A–G, jossa A on energiatehokkain ja G vähiten energiatehokkain luokka.

 • Miten energiankulutus lasketaan?

  Energiankulutus mitataan kilowattitunteina (kWh) 100 pesukertaa kohti, kun Eco-ohjelma on valittuna. Pesukerta tarkoittaa yhtä pesukiertoa (perustuu ennalta määritettyihin täyttömääriin).
   

 • Mitä täyttömäärällä tarkoitetaan?

  Pesukoneen täyttömäärä mitataan pyykin painona kilogrammoina (kg). Pesu sisältää ennalta määritetyn määrän pyykkiä, jonka materiaalina on esimerkiksi puuvilla, pellava tai sekoitekuidut. Arvot mitataan koneilla, joiden täyttömäärä on neljännes (¼), puolikas (½) tai täysi (1/1).

 • Mitä vedenkulutus tarkoittaa?

  Vedenkulutus tarkoittaa veden määrää, jonka pyykinpesukone käyttää pesukerran aikana, kun Eco-ohjelma on valittuna.

 • Mitä ohjelman kesto tarkoittaa?

  Ohjelman kesto mitataan tunteina ja minuutteina, kun Eco-ohjelma on valittuna. Aika mitataan ohjelman alusta loppuun, kun linkoustason vaatimus on saavutettu.

 • Miten äänitaso määritetään?

  Koneen äänitaso mitataan desibeleinä. Energiamerkinnässä tämä osoitetaan kirjaimilla A–C, jossa A on alhaisin ja C korkein äänitaso. Merkintöjä vastaavat arvot: A: 72 dB (A) tai pienempi B: 73–76 dB (A) C: 77–80 dB (A) tai suurempi Äänitaso on äänen keskiarvo linkouksen aikana. Desibelien asteikko on logaritminen, mikä tarkoittaa, että kuuden desibelin ero tuntuu äänen kaksinkertaistumisena.