Vuoden kokonaisturvaa

2 vuoden kokonaisturvaa

 

ASKO Professional myöntää 24 kuukauden takuun ostopäivästä lähtien, jonka aikana tuotteen materiaali- ja valmistusvirheistä johtuneet viat korjataan veloituksetta.

 

Asko Professional -takuun ehdot

 

Ensimmäisten 24 kuukauden takuu kattaa tavallisessa yrityskäytössä normaalissa käytössä havaitut materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata seuraavia tilanteita: Mikäli virhe tai vaurio on seurausta virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä, puutteellisesta ylläpidosta tai virheellisestä asennuksesta mukaan lukien sijoitus, kytkennät ja asennus kalusteisiin. Sähkövikaa joka on seurausta salamaniskusta, sähköverkon toimintahäiriöstä tai muusta vastaavasta syystä. Virhettä tai vauriota joka on suoraa tai epäsuoraa seurausta ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä tai puutteellisesta ylläpidosta. Tilannetta jossa ASKO Professional -huoltoteknikko ei korjaustilanteessa pääse käsiksi tuotteeseen.

Takuu ei kata normaalia kulumista.